Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
25

НПО Профил

Съюз на глухите в България

Съюз на глухите в България

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
СГБ

Година на регистрация в съда
2002

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1000

Адрес
ул.Денкооглу, № 12-14

Телефони
02 981 98 07, 0884514050

Ел. поща
e-mail: sgb.cs@ibn.bg

Интернет страница
http://www.sgbbg.com
http://petragrozeva.ngobg.info

Лице за контакт
Вера Василева

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
703130

Адрес
София, ул."Денкоглу " 12-14

Контакти
981 98 07

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch