Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
15

НПО Профил

Българска мрежа на Глобалния договор на ООН

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
БМГД ...

Година на регистрация в съда
2010

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код

Адрес
бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" 169

Телефони
+ 359 2 4282 015, 359 888 637 654

Интернет страница

Лице за контакт
Дарина Георгиева

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БЪЛГАРСКА МРЕЖА НА ГЛОБАЛНИЯ ДОГОВОР НА ООН

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176005798

Адрес
София, ул. "Цар Самуил" 20

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch