English   14263 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

Български Червен кръст

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
 

Юридическа информация

Абревиатура:
БЧК
Година на регистрация:
2010
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР

Адрес и контакти

Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1407
Адрес:
бул. „Джеймс Баучер“ № 76;
Телефони:
02 8164701, 02 8164703
Ел. поща:
president@redcross.bg
Интернет страница:
http://www.redcross.bg

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Покажи данните от ЦРЮЛНЦ
Име:
БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР
Булстат:
703415
Адрес:
район Лозенец бул. "Джеймс Баучер " 76
Търсене в ЦРЮЛНЦ:
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch