Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
02

НПО Профил

Български Червен кръст

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
БЧК

Година на регистрация в съда
2010

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1407

Адрес
бул. „Джеймс Баучер“ № 76;

Телефони
02 8164701, 02 8164703

Ел. поща
president@redcross.bg

Интернет страница
http://www.redcross.bg

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
703415

Адрес
София, район Лозенец бул. "Джеймс Баучер " 76

Контакти
665249; 650595; 656937; secretariat@redcross.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch