Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
07

НПО Профил

Лумос

Лумос

Клон на чуждестанна НПО
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2010

Тип
Клон на чуждестанна НПО

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код

Адрес
ул. Неофит Рилски 5, ет. 3

Телефони
02 8511684, 0889736589

Интернет страница
http://wearelumos.org

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ФОНДАЦИЯ ЛУМОС-КЛОН БЪЛГАРИЯ

Тип
Клон на чуждестранно юридическо лице

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175952876

Адрес
София, бул. "Витоша" 81 ет. 2 ап. 8

Контакти
851-01-85; Daniela.Petrova@lumos.org.uk

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch