Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
21

НПО Профил

Център за приобщаващо образование

Център за приобщаващо образование

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
ЦПО

Година на регистрация в съда
2007

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1000

Адрес
ул. "Княз Борис I", 133

Телефони
02 8702063, +359898500848

Ел. поща
office@cie-bg.eu

Интернет страница
http://www.cie-bg.eu

Лице за контакт
Латинка Дучева

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЦЕНТЪР ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175256518

Адрес
София, район Младост бл. 342 вх. Б ет. 6 ап. 25

Контакти
0898443703; ivaboneva@hotmail.com

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch