Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
15

НПО Профил

Асоциация на Спелеоклубовете в София

Асоциация на Спелеоклубовете в София

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
АСКС

Година на регистрация в съда
2008

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1421

Адрес
бул. Черни Връх 4

Телефони
0876367397, 0883367397

Ел. поща
speleo_sofia@abv.bg

Интернет страница
http://www.speleo-sofia.org/

Лице за контакт

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ НА СПЕЛЕОКЛУБОВЕТЕ В СОФИЯ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175465929

Адрес
София, бул. "Черни връх" 4

Контакти
359889080398; info@speleo-sofia.org

Интернет страница
www.speleo-sofia.org

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch