Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
13

НПО Профил

СТЕРЕОТАЙПРАЙТЪР

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2012

Тип
Сдружение

Статут
Частна полза

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Габрово

Град/Село
Габрово

Пощенски код
5300

Адрес
ул. "Генерал Николов" №40, ет. 4, ап. 1

Телефони
0898 68 30 77, 0898 68 30 77

Ел. поща
stereotypewriter@abv.bg

Интернет страница
http://stereotypewriter.wordpress.bg

Лице за контакт