Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

Сдружение "Фондация СМАРТ"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
СМАРТ

Година на регистрация в съда
2010

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Ловеч

Град/Село
с. Пещерна

Пощенски код
5780

Адрес
ул. Васил Левски 1А

Телефони
02/8513888, 0897903838

Ел. поща
smart@smart-f.eu

Интернет страница
http://www.smart-f.eu

Лице за контакт
Христина Богданова-Ангелова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ФОНДАЦИЯ "СМАРТ"

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175839992

Адрес
Пещерна, ул. „Васил Левски“ 1А

Контакти
0897 90 38 38; smart@smart-f.eu

Интернет страница
www.smart-f.eu

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch