Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

Варна диша

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
ВД

Година на регистрация в съда
2012

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, невписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Варна

Град/Село
Варна

Пощенски код

Адрес
гр. Варна

Телефони
052 626081, 08920633

Ел. поща
morskatasos@gmail.com

Интернет страница

Лице за контакт
Славена Лазарова Панайотова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ВАРНА ДИША

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176332789

Адрес
Варна, ж.к. “Възраждане” бл. 60 вх. ет. 7 ап. 117

Контакти
morskataSOS@gmail.com

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch