Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
17

НПО Профил

Eвропейски младежки алтернативи

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
ЕМА

Година на регистрация в съда
2009

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Сливен

Град/Село
Сливен

Пощенски код
8800

Адрес
пл.Ал.Стамболийски 1, ет 2, офис 209

Телефони
044581359, 0877557005

Ел. поща
eyabg@abv.bg

Интернет страница
http://eyabg.ngobg.info

Лице за контакт
Недка Георгиева Танева-Димитрова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ АЛТЕРНАТИВИ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175681559

Адрес
Сливен, ж.к. "Даме Груев" 42 вх. А ап. 606

Контакти
0899910 754

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch