Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
02

НПО Профил

хобиСклуб

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2000

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Добрич

Град/Село
Добрич

Пощенски код
9300

Адрес
ул. Любен Каравелов 55

Телефони
058/62-22-28, 0888-55-86-13

Ел. поща
hobisklub@mail.bg

Интернет страница

Лице за контакт
Иван Тодоров

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ХОБИ С КЛУБ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
124521272

Адрес
Добрич, ул. " Любен Каравелов" 55

Контакти
058/ 62 22 28

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch