Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
16

НПО Профил

Еко 21

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2001

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Габрово

Град/Село
Габрово

Пощенски код
5301

Адрес
бул. Хемус 21, ет 5, ап.17

Телефони
066 82 22 01, 0887 030 059

Ел. поща
eko21@abv.bg

Интернет страница

Лице за контакт
Маргарита Джапунова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЕКО 21

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
107523506

Адрес
Габрово, ул. " Брянска " 30

Контакти
06642201; 06643411; eko21@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch