Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
29

НПО Профил

Българо-Румънски трансграничен институт по медиация

Българо-Румънски трансграничен институт по медиация

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
БРТИМ

Година на регистрация в съда
2009

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Русе

Град/Село
Русе

Пощенски код
7000

Адрес
ул. "Константин Иречек" 16, ет. 2

Телефони
082820660, 0876458448

Ел. поща
mediationbg@abv.bg

Интернет страница
http://www.brtim.com

Лице за контакт

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БЪЛГАРО-РУМЪНСКИ ТРАНСГРАНИЧЕН ИНСТИТУТ ПО МЕДИАЦИЯ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175718072

Адрес
Русе, кв. Образцов чифлик

Контакти
0885382504

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch