Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
20

НПО Профил

Международни инициативи за сътрудничество

Международни инициативи за сътрудничество

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
МИС

Година на регистрация в съда
2003

Тип
Сдружение

Статут
Частна полза

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Благоевград

Град/Село
Разлог

Пощенски код
2760

Адрес
ул "Екзарх Йосиф" 1

Телефони
0747/80 945, 00359 898 522 414

Ел. поща
tkostadinka@gmail.com

Интернет страница
http://iicbg.org/

Лице за контакт
Костадинка Тодорова

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
МЕЖДУНАРОДНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
101642973

Адрес
Разлог, ул. "Екзарх Йосиф" 1

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch