Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

НПО Профил

СНЦ "Прозорец към света"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2008

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Варна

Град/Село
Варна

Пощенски код
9009

Адрес
Варна ул."Петко Стайнов" 3

Телефони
052/78 02 63, 0882/211 153

Ел. поща
shippy52@gmail.com

Интернет страница
http://prozoreckamsveta.info

Лице за контакт
Христо Шипанов

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ПРОЗОРЕЦ КЪМ СВЕТА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
148041246

Адрес
Варна, ул. "ПеткоСтайнов"

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch