Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
13

НПО Профил

Български център на жените в технологиите

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
БЦЖТ

Година на регистрация в съда
2012

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1000

Адрес
ул. "Сердика" 20

Телефони
+359 2 818 50 75, +359 888 95 59 74

Ел. поща
bcwt@bgwomeninict.org

Интернет страница
http://www.bgwomeninict.org

Лице за контакт
Евелина Проданова, Мениджър Програми

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР НА ЖЕНИТЕ В ТЕХНОЛОГИИТЕ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176378516

Адрес
София, бул."България" бл. 81 вх. "В" ет. 2 ап. 6

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch