Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
11

НПО Профил

ВИА СИВИК

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2004

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1330

Адрес
Разсадника, бл. 10

Телефони
+359 888198017, +359 888 198017

Ел. поща
via_civic@abv.bg

Интернет страница
http://www.viacivic.org

Лице за контакт
Деяна Драгоева

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ВИА СИВИК

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
131321254

Адрес
София, ж.к."Разсадник - Коньовица" бл. 10 вх. Г ет. 5 ап. 115

Контакти
0888198017

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch