Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
05

НПО Профил

Сдружение с нестопанска цел ”Поощряване и подпомагане на детски таланти  - Вега”

Сдружение с нестопанска цел "Поощряване и подпомагане на детски таланти - Вега"

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
СОПД"ПП ...

Година на регистрация в съда
2007

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Варна

Град/Село
Варна

Пощенски код
4006

Адрес
Ул. "Преспа" № 10 п.к.104

Телефони
0876877988, 0898929406

Ел. поща
kato_zvezdite@abv.bg

Интернет страница

Лице за контакт
Ирена Анастасова 0876877988

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ПООЩРЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕТСКИ ТАЛАНТИ-ВЕГА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175444319

Адрес
Варна, ул. "Околчица" 5 А

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch