Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
08

НПО Профил

Българска платформа за международно развитие

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
БПМР

Година на регистрация в съда
2009

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1504

Адрес
София,

Телефони
02 9433052, 02 9883639

Ел. поща
bpid@bpid.eu

Интернет страница
http://www.bpid.eu

Лице за контакт
Венцислав Кирков

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БЪЛГАРСКА ПЛАТФОРМА ЗА МЕЖДУНАРОДНО РАЗВИТИЕ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175664913

Адрес
София, р-н Оборище п.к.1000 бул. Янко Сакъзов 22

Контакти
02/ 988 36 39; 02/ 988 96 96; sechkov@yahoo.com

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch