Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
21

НПО Профил

Фондация "Капитал"

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2003

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код

Адрес
ул. Иван Вазов 20

Телефони
02 46 15 122, 0899905201

Интернет страница
http://foundation.capital.bg/

Лице за контакт
Любомир Василев Любомиров

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ФОНДАЦИЯ КАПИТАЛ

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
131045980

Адрес
София, ул." Иван Вазов" 20

Контакти
02/ 4615 122; lubovassilev@economedia.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch