Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
12

НПО Профил

Дружество за Обединените нации в България

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
ДООНБ

Година на регистрация в съда
1990

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1000

Адрес
ул. Никола Михайлов 2

Телефони
02/9434318, -

Ел. поща
unassoc@online.bg

Интернет страница
http://www.una.bg
http://www.news.unabg.org

Лице за контакт

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ДРУЖЕСТВО ЗА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ В БЪЛГАРИЯ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
121633907

Адрес
София, ул. Васил Априлов 12

Контакти
465495

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch