Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
06

НПО Профил

Бизнес център - Марица

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2009

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Хасково

Град/Село
Хасково

Пощенски код
6300

Адрес
бул. България № 150, ет. 3, офис 322

Телефони
038665021

Ел. поща
bcmaritza2009@gmail.com

Интернет страница
https://bcentermaritza.weebly.com/

Лице за контакт
Райна Йовчева

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БИЗНЕС ЦЕНТЪР - МАРИЦА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175761255

Адрес
Хасково, ул. "Цар Освободител" 4

Контакти
038/66 50 21/66 50 21

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch