Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
27

НПО Профил

Форум Гражданско Участие

Форум Гражданско Участие

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
ФГУ

Година на регистрация в съда
2012

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1000

Адрес
ул. Христо Белчев 3

Телефони
0882 434305, 0882 434 305

Ел. поща
office@fgu.bg

Интернет страница
http://www.fgu.bg/

Лице за контакт

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ФОРУМ ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176416543

Адрес
София, бул. ГЕН. И. ТОТЛЕБЕН 43 ет. 2 ап. 6

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch