Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
12

НПО Профил

ВВФ - Световен фонд за дивата природа, България

ВВФ - Световен фонд за дивата природа, България

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
ВВФ

Година на регистрация в съда
2006

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1000

Адрес
бул. Цар Борис III 19Б, ет.4

Телефони
02 9505040

Ел. поща
office@wwf.bg

Интернет страница
http://wwf.bg

Лице за контакт

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ВВФ - СВЕТОВЕН ФОНД ЗА ДИВАТА ПРИРОДА, ДУНАВСКО-КАРПАТСКА ПРОГРАМА БЪЛГАРИЯ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175054080

Адрес
София, ул.”Иан Вазов" 38 ет. 2 ап. 3-4

Контакти
02/ 964 05 45; 964 05 46

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch