Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

Сдружение ”Зона Ловеч”

Сдружение "Зона Ловеч"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2009

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Ловеч

Град/Село
Ловеч

Пощенски код

Адрес
бл. 208 V3

Телефони
0888247790, 0888247790

Ел. поща
zonalovech@abv.bg

Интернет страница

Лице за контакт
Валентин Вълев

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СДРУЖЕНИЕ ЗОНА ЛОВЕЧ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175785523

Адрес
Ловеч, ж.к.Здравец бл. 208 вх. В ет. 2 ап. 3

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch