Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
17

НПО Профил

Национална школа по мениджмънт

Национална школа по мениджмънт

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
НШМ

Година на регистрация в съда
2002

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1000

Адрес
ул. Триадица 5А

Телефони
+35929808382, +359885883003

Ел. поща
nmschoolbg@gmail.com

Интернет страница
http://www.nbschool.eu

Лице за контакт

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
НАЦИОНАЛНА ШКОЛА ПО МЕНИДЖМЪНТ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
130931678

Адрес
София, район Оборище ул. Триадица 5 А ет. 4

Контакти
9521033; nbs@techno-link.com

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch