Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

НПО Профил

Първи юни

Първи юни

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2002

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Враца

Град/Село
Бяла Слатина

Пощенски код

Адрес
ул. Климент Охридски № 30

Телефони
0915 99002, 0893 654914

Ел. поща
sdjuf@abv.bg

Интернет страница
http://1june.org

Лице за контакт

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ПЪРВИ ЮНИ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
106570741

Адрес
Бяла Слатина, ул. "Марица" 14

Контакти
089 88 44 45

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch