Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

НПО Профил

Младежки иновации

Младежки иновации

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2014

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Търговище

Град/Село
Търговище

Пощенски код
7700

Адрес
ул.Г.С.Раковски 31

Телефони
+359899993797

Ел. поща
youthinno.org@gmail.com

Интернет страница

Лице за контакт
Никола Димов

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
МЛАДЕЖКИ ИНОВАЦИИ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176653211

Адрес
Търговище, ул. "Георги Сава Раковски" 31 ет. 1 ап. 5

Контакти
359899993797; nikoladimov.bg@gmail.com

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch