English   14241 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

ТОЧКА - ЗАПЕТАЯ

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
 

Юридическа информация

Абревиатура:
Година на регистрация:
2014
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР

Адрес и контакти

Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1463
Адрес:
ул. Цар Асен 88
Телефони:
0899993797
Ел. поща:
tochkazapetaya@gmail.com
Интернет страница:
http://nikoladimov.net
Лице за контакт:
Никола Димов

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Покажи данните от ЦРЮЛНЦ
Име:
МЛАДЕЖКИ ИНОВАЦИИ
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР
Булстат:
176653211
Адрес:
ул. "Георги Сава Раковски" 31 ет. 1 ап. 5
Търсене в ЦРЮЛНЦ:
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch