Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
27

НПО Профил

Фондация ”Общество и сигурност”

Фондация "Общество и сигурност"

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2014

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1000

Адрес
ул. "Ангел Кънчев" 2

Телефони
+ 359 2 983 44 45, +359 879 00 77 76

Ел. поща
ssf@ssf-bg.eu

Интернет страница
http://www.ssf-bg.eu

Лице за контакт
Радостина Якимова

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ОБЩЕСТВО И СИГУРНОСТ

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176787744

Адрес
София, район ”Средец” ул.”Иван Вазов” 42 ап. 7

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch