Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
13

НПО Профил

Екологични и културни инициативи и проекти „Българка”

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
ЕКИП ...

Година на регистрация в съда
2014

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Габрово

Град/Село
Габрово

Пощенски код
5300

Адрес
ул. "Свищовска" №82 ап.6

Телефони
0887609256

Ел. поща
ekip_bulgarka@abv.bg

Интернет страница

Лице за контакт
Мая Радева

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЕКОЛОГИЧНИ И КУЛТУРНИ ИНИЦИАТИВИ И ПРОЕКТИ БЪЛГАРКА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176704710

Адрес
Габрово, ул. "Свищовска" 82 ет. 2 ап. 6

Контакти
887609256

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch