English   14271 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

Национален младежки форум

Национален младежки форум

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
 

Юридическа информация

Абревиатура:
НМФ
Година на регистрация:
2011
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР

Адрес и контакти

Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1000
Адрес:
бул. Васил Левски №35
Телефони:
0876306042, 0876306049
Ел. поща:
secretariat@nmf.bg
Интернет страница:
http://www.nmf.bg
Лице за контакт:
Христо Радославов
Facebook профил:
Виж Facebook профилa

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Покажи данните от ЦРЮЛНЦ
Име:
НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР
Булстат:
176139217
Адрес:
ул. „Васил Левски” 35 партер
Търсене в ЦРЮЛНЦ:
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch