Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
22

НПО Профил

Национален младежки форум

Национален младежки форум

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
НМФ

Година на регистрация в съда
2011

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1700

Адрес
Студентски град, бл. 61Б

Телефони
0876306042, 0876306042

Ел. поща
secretariat@nmf.bg

Интернет страница
http://www.nmf.bg

Лице за контакт
Мирослав Цеков

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176139217

Адрес
София, ул. „Васил Левски” 35 партер

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch