Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
14

НПО Профил

Тръст за социална алтернатива

Тръст за социална алтернатива

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
ТСА

Година на регистрация в съда
2012

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1000

Адрес
бул. "Патриарх Евтимий" 64

Телефони
02424 6680, 0882181198

Ел. поща
info@tsa-bulgaria.org

Интернет страница
http://www.socialachievement.org

Лице за контакт
Паола Пацева

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ТРЪСТ ЗА СОЦИАЛНА АЛТЕРНАТИВА

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176356758

Адрес
София, р-н Средец бул. "Патриарх Евтимий" 64

Контакти
02/806 3800; 02/8435123

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch