Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

НПО Профил

Общност за демократично образование

Общност за демократично образование

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
ОДО

Година на регистрация в съда
2014

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1142

Адрес
жк. Младост 4, ул. Нов Ден, бл.429, вх.3, ап.102

Телефони
0898 912 365, 0877 058 841

Ел. поща
dem.edu.bg@gmail.com

Интернет страница
http://odo.bg/

Лице за контакт
Нели Керемидчиева

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ОБЩНОСТ ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
176654313

Адрес
София, ул. “Данте” 1 вх. А

Контакти
0896 836 913

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch