Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

НПО Профил

Земя завинаги

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2000

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Велико Търново

Град/Село
Свищов

Пощенски код
5250

Адрес
ул. „Цар Освободител“ № 84

Телефони
0631 22048, 43117

Ел. поща
eartforever_sv@abv.bg

Интернет страница

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЗЕМЯ ЗАВИНАГИ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
104516862

Адрес
Свищов, ул. "Трети март" 59

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch