Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
18

НПО Профил

Фондация Лале

Фондация Лале

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2004

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1124

Адрес
ул. "Река Осъм" № 1 ет. 1 ап. 2

Телефони
02 944 27 55

Ел. поща
info@tulipfoundation.net

Интернет страница
http://www.tulipfoundation.net

Лице за контакт
Мария Петкова

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЛАЛЕ

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
131322025

Адрес
София, район "Средец" ул. "Река Осъм" 1 ет. 1 ап. 2

Контакти
952 09 55; mpetkova@tulipfoundation.net

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch