Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
07

НПО Профил

АВТОМОБИЛЕН РЕТРО КЛУБ - ПИРИН

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да организира и развива издирването, възстановяването и съхранението на превозни средства, представляващи историческа ценност; да запази за Р.България пътно-транспортни средства,представляващи интерес за историята; да подпомага снабдяването на членовете си със специлизирана литература; да поддържа връзки със сродни организации в страната и чужбина и да участва в национални и международни прояви,свързани сдейността му; да прилага новаторски подходи в екологичното обучение и възпитание на членовете си при издирването, възстановяването и съхранението на ретро автомобили; да издига на съвременно равнище техническата и транспортна кутура на членовете си.