Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
18

НПО Профил

АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ ЕТНОСИ И РЕЛИГИИ-АВЕР

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Работи за преодоляване на изоставянето в областта на икономиката, образованието и културата сред малцинствените социални групи чрез разработване на програми и проекти в посочените области,, организиране на семинари и курсове, чрез спонсорство от физически и юридически лица, дарения, средства, отпускани от български и международни организации