Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
16

НПО Профил

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ОБЩИНИ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Представителство и защита на членовете си пред централната власт и нейните регионални структури, пред български и чуждестранни организации и други институции за развитие на гражданското общество чрез подкрепа и съдействие за силно и отговорно към гражданите местно самоуправление, сътрудничество и посредничество между общините при разработване на общи стратегии и реализиране на програми за укрепване на местното самоуправление и гражданското общество, както и за устойчиво развитие на населениет места.