Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
16

НПО Профил

1-ВИ ЮНИ

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Съдейства за социалната адаптация и реадаптация на лица с нарушено семейно положение-изоставени деца, сираци и полусираци, деца с ментални и физически увреждания, възрастни хора; набира информация и ангажира вниманието на обществото и институциите с проблемите на тези лица; работи за създаване на неформални структури от граждански тип и мрежа от съидейници и спомоществователи за решаване на проблемите; подпомага развитието на независимия обществен и индивидуален контрол върху решаването на проблемите от страна на специализираните държавни институции, органи и заведения.