Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
18

НПО Профил

БРЕЙН ГРУП

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

да подкрепя формите за учене през я живот и придобиване на професионална квалификация;nда сътрудничи с организации, институции и физически лица в страната и чужбина за обмен на информация, опит и положителни практики в областта на образованието, професионалното обучение и консултантската