Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

НПО Профил

БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ "АЛЕКС - КНАУФ" ГР.ВИДИН

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Популяризиране, развитие и практикуване на баскетболната игра и участие на представителните отбори на клуба в републиканските първенства.