Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
15

НПО Профил

АТЛЕТИЧЕСКИ КЛУБ - ПАВЕЛ ПАВЛОВ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

1.Организира и координира дейността по издигане равнището на спрортното майсторство в областта на леката атлетика. Създава условия за развитието на лекоатлетическия спрот и физическата култура, чрез привличане на обществеността , треньори, специалисти и деятели, както и подготовка на висококвалифицирани специалисти.