Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
04

НПО Профил

ПЛАНЕТА ГАБРОВО

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Утвърждаване на гр. Габрово като международен център на хумора и сатирата. Утвърждаване и развитие на габровските традиции. Възпитание и развитие на габровските хумористични традиции сред децата и младежите. Превръщане на Габрово в притегателен туристически център. Социална адаптация на хора в неравностойно положение. Утвърждаване ценностите на гражданското общество и развитие на хуманна и устойчива околна среда.