Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

НПО Профил

ЕКОТУРИСТ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Развитие на туризма в неговите разновидности/селски, екологичен, ловен/; разработване и реализиране на проекти в областта на туризма и опазване на околната среда; развитие на гражданското общество.