Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
18

НПО Профил

ДЖЕМ - ЮЖНА БЪЛГАРИЯ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да работи за развитието и утвърждаването на духовните ценности на гражданското общество и културата; да работи за подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация.