Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
29

НПО Профил

ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Подпомагане на демократичните процеси в обществено-икономическото развитие на България.