Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18

НПО Профил

СДРУЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ВАСИЛЬОВ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

r: Упражняване на туризъм, насочен към активен отхид. 2. Развиване и насърчаване на различните видове и форми на социален туризъм, планинарство и туристически дейности.