Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

НПО Профил

БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ СЛАВА 99

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Да насочва, координира дейността по издигане равнището на спортното майсторство в областта на баскетболния спорт; популяризиране на баскетболната игра сред подрастващите и създаване на широка основа за селекция на класни състезатели за представителните отбори към круба; да създава условия за развитието на баскетбола и други форми на клубно ниво чрез привличане на подрастващите, обществеността, насърчаване на творческата активност и самоинициативата на треньори, специалисти, деятели, ръководители и любители, както и самоподготовката на висококвалифицирани специалисти.