Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
15

НПО Профил

БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ МОНТАНА - БАСК-2002

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Подготовка и овладяване на основите на баскетбола при подрастващите; усвояване на знания; същност характер, значение и необходимодт от усвояване на баскетболната игра; прилагане на овладяната техника и такива в двустранни и състезателни игри; използване на оздравителни задаче с правилно и хармонично развитие на организма; подобряване на здравословното състояние, закаляване и повишаване на адаптационно-защитните фактори; приучаване към спазване на правилата за лична и обществена хигиена и изграждане на хигиенни навици; развитие на основни физически качества - издържливост, сила, бързина и гъвкавост в тяхното общо и специфично за баскетболната игра проявление; чрез използване на възпитателни похвати да се стигне до формиране на следните качества и черти на характера на подрастващите: моралност, честност, скромност, справедливост, отзивчивост, съзнателност, взаимопомощ, колективизъм, трудолюбие, отговорност, дисциплинираност, чувство за дълг и уважение към другите.